การจัดการพฤติกรรมวัยรุ่น

แชร์เรื่องนี้

เมื่อลูกเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นย่อมช่วงเวลาที่ตัวลูกเองย่อมมีการเปลี่ยนหลายอย่าง เช่น

ด้านร่างกาย

ด้านอารมณ์

เด็กในวัยนี้มักมีอารมณ์แปรปรวนจากโกรวธ์ฮอร์โมน (Growth hormone)  พวกเขาจะเริ่มตีตัวออกห่างจากพ่อแม่ และพยายามพึ่งพาตัวเองมากขึ้น พวกเขาจะค้นพบตัวตนของตัวเองเมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนปลาย

ด้านสังคม

เมื่อวัยรุ่นพยายามเป็นอิสระจากพ่อแม่ พวกเขาจะสนใจที่จะสร้างสัมพันธ์กับเพื่อนในวัยเดียวกันมากขึ้น เริ่มมีกลุ่มเพื่อน และเพื่อนจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขามากขึ้น ซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะใช้เวลาอยู่กับพ่อแม่น้อยลง นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นตอนกลาง พวกเขายังอาจเริ่มทดลองมีเพศสัมพันธ์เพราะความอยากรู้อยากเห็น และจะเริ่มสนใจเพศตรงข้ามจริงจังเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นตอนปลาย และพัฒนาความสัมพันธ์ลึกซึ้ง

ด้านความคิดและจิตใจ

ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายจะพัฒนาทักษะการคิดแบบนามธรรมและแก้ปัญหาได้ดีขึ้น พวกเขาจะเริ่มคิดวิเคราะห์ มีหลักการ และมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้น จะพยายามถ่ายทอดอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกออกมาเป็นคำพูด และคิดเกี่ยวกับการศึกษาและอนาคตของตัวเองมากขึ้น

โดยสรุปคือ ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ลูกพยายามสร้างอัตลักษณ์ของตัวเองผ่านการต่อต้านพ่อแม่และการเข้ารวมกลุ่มกับเพื่อน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณพ่อคุณแม่จะรู้สึกว่าลูกเปลี่ยนไป สิ่งสำคัญของการดูแลลูกในช่วงนี้คือการรับฟังและเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็น

ทดสอบว่าตัวคุณสื่อสารกับลูกได้ดีขนาดไหน
>>> แบบทดสอบ <<<

afterschoolonline.tv
Scroll to top