การตั้งกฎเกณฑ์

แชร์เรื่องนี้

เป้าหมายของการตั้งกฏเกณฑ์คือการฝึกระเบียบวินัย เตรียมพร้อมให้ลูกปรับตัวกับระเบียบข้อบังคับของสังคมในอนาคต

หลักการตั้งกฎเกณฑ์

  •  ให้ลูกได้ร่วมกำหนดกฎระเบียบ
  •  ต้องให้เหมาะสมกับวัยและปฏิบัติได้
  •  คนทั้งบ้านปฏิบัติตามอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
  • ลดข้อบังคับเมื่อลูกฝึกตนได้

ตัวอย่างเช่น

  • กำหนดเวลาใช้โทรศัพท์มือถือ บังคับให้ปิดโทรศัพท์ตามเวลา
  • กำหนดเวลากลับบ้านชัดเจน ยืดหยุ่นได้ตามโอกาสพิเศษ

ข้อแนะนำ

  • เตือนเมื่อทำผิดกฎ และสอนให้เห็นผลของการกระทำ
  • ชื่นชมเมื่อลูกปฏิบัติได้ตามกฎ
  • ไม่พร่ำบ่นซ้ำซาก

ทดสอบว่าตัวคุณสื่อสารกับลูกได้ดีขนาดไหน
>>> แบบทดสอบ <<<

afterschoolonline.tv
Scroll to top