การลงโทษ

แชร์เรื่องนี้

เป้าหมายของการลงโทษคือการทำให้ลูกได้รู้จักรับผิดชอบต่อกฎเกณฑ์ที่ในบ้านตั้งไว้ ลูกจำเป็นต้องเห็นผลของการกระทำ เพื่อป้องกันพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงในอนาคต

หลักการ
1.บทลงโทษต้องสัมพันธ์กับปัญหา
2.การลงโทษที่จริงจัง สมเหตุสมผลและทันท่วงที
3. ไม่ควรลงโทษต่อหน้าเพื่อนหรือชุมชน
4. พ่อแม่ควรมีความเห็นและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน
5. หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง

ตัวอย่างการลงโทษ
1. ห้ามออกไปเที่ยว
2. ห้ามใช้โทรศัพท์
3. ตัดค่าขนมการลงโทษ

ข้อควรระวัง ในบางครั้งที่เห็นลูกมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พ่อแม่มักควบคุมอารมณ์ไม่อยู่ ส่งผลให้มีการลงโทษเกินความจำเป็นและอาจถึงขั้นใช้ความรุนแรงต่อกัน สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือการนึกถึงภาพลูกในวันที่น่ารัก และคิดอยู่เสมอว่าเราจะลงโทษเพราะหวังดี ไม่ใช่ลงโทษเพราะระบายความรู้สึก

ทดสอบว่าตัวคุณสื่อสารกับลูกได้ดีขนาดไหน
>>> แบบทดสอบ <<<

afterschoolonline.tv
Scroll to top