การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

แชร์เรื่องนี้

เป้าหมายของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือ การสร้างความไว้วางใจให้กับลูก เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์ที่ดีย่อมเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

หลักการสร้างความสัพมพันธ์ที่ดี

  • ยอมรับในแบบที่เขาเป็น
  • สร้างความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน

สิ่งสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีคือการทำให้ลูกไว้ใจและยอมเปิดเผยสิ่งที่เก็บไว้เพราะกลัวว่าเราจะดุเขาหรือไม่ เมื่อลูกไว้ใจเรา เราจะสามารถทำความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของลูกได้ง่ายยิ่งขึ้น

ทดสอบว่าตัวคุณสื่อสารกับลูกได้ดีขนาดไหน
>>> แบบทดสอบ <<<

afterschoolonline.tv
Scroll to top