การให้รางวัล

แชร์เรื่องนี้

เป้าหมายของการให้รางวัลคือการส่งเสริมให้ลูกมีพฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง หลักการคล้ายกับการชมผสมผสานกับการตั้งกฎเกณฑ์

หลักการให้รางวัล

  • ให้ลูกได้ร่วมกำหนดระเบียบ และรางวัลร่วมกับลูก
  • เงื่อนไขต้องชัดเจน ปฏิบัติได้ และเข้าใจง่าย
  • ต้องให้เหมาะสมกับวัยและปฏิบัติได้ กฎที่วางต้องมีเหตุผล
  • มีรางวัลลดหลั่นเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างพฤติกรรมเชิงบวก
  • มีสื่อที่โชว์ให้เห็นความก้าวหน้าพร้อมกันทั้งบ้าน

ตัวอย่าง

รางวัลใหญ่: ลูกอยากไปเที่ยวต่างประเทศ

  • กำหนดระยะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น 1 เดือน
  • กำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ เช่น ช่วยล้างจาน เก็บที่นอน
  • กำหนดคะแนนสำหรับรางวัลใหญ่
  • กำหนดคะแนนที่ลูกสามารถทำได้ต่อวัน
  • กำหนดรางวัลที่ลดหลั่นกันไป

สมมติว่า คะแนนสำหนับการได้ไปเที่ยวต่างประเทศคือ 90 คะแนน
ถ้าลูกช่วยล้างจานตอนเย็น = 1 คะแนน
ถ้าลูกเก็บที่นอน = 1 คะแนน
หนึ่งวันสามารถทำคะแนนได้มากที่สุด 2 คะแนน
เท่ากับว่าลูกจะต้องล้างจานและเก็บที่นอน 3 เดือน จึงจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่มากพอให้ลูกสร้างนิสัยใหม่ได้

แต่อย่างไรก็ตามก็ควรมีรางวัลลดหลั่น เพื่อสร้างกำลังใจระหว่างทาง เช่น

20 คะแนน = พาไปกินอาหารร้านโปรด
40 คะแนน = พาไปเที่ยวต่างจังหวัด
60 คะแนน = ซื้อของที่ลูกอยากได้

จะดีมากถ้ามีตารางที่ติดให้คนทั้งบ้านเห็นความก้าวหน้าร่วมกันหรือที่เรียกว่า Star Chart

ทั้งนี้ รางวัลที่กำหนดขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละครอบครัว และสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
นอกจากรางวัลแล้ว สิ่งที่ลูกอยากได้จากพ่อแม่ไม่แพ้กันก็คือ คำชม และการยอมรับจากพ่อแม่

ข้อควรระวัง การรางวัลแตกต่างจากการให้สินบนตรงที่การให้สินบนคือการให้ของหรือสิ่งที่ลูกอยากได้โดยไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน โดยส่วนมากพ่อแม่จะให้เพราะอยากตัดรำคาญ ซึ่งอาจจะทำให้ลูกใช้เรื่องความรำคาญในการต่อรองอยู่เสมอ

ทดสอบว่าตัวคุณสื่อสารกับลูกได้ดีขนาดไหน
>>> แบบทดสอบ <<<

afterschoolonline.tv
Scroll to top