การแสดงความเห็นใจ

แชร์เรื่องนี้

เป้าหมายของการแสดงความเห็นใจคือการทำความเข้าใจกับสิ่งที่ลูกกังวล

ฟังในสิ่งที่ลูกพูดอย่างตั้งใจโดยไม่เอาความคิดของเราเข้าไปแทรกจนกกว่าเขาจะพูดในสิ่งที่เขากังวลได้จบ

ยอมรับความคิด ให้เกียรติลูก แม้ว่าในบางความคิดอาจจะไม่ตรงกับลูก

สิ่งสำคัญของการแสดงความเห็นใจยังรวมไปถึงภาษากาย สีหน้า แววตา ท่าทาง ของผู้ใหญ่จะสื่อให้วัยรุ่นรู้สึกได้ดีกว่าคำพูด ทำให้เกิดความเป็นกันเอง
อยากเข้าใจ อยากช่วยเหลือ ไม่ตัดสินความผิด หรือแสดงการไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมหรือสิ่งที่วัยรุ่น สายตาควรจับที่ใบหน้า พยักหน้ายอมรับตามจังหวะเหมาะสม เมื่อเห็นด้วย ยอมรับ ยิ้ม แสดงท่าทีชื่นชมในสิ่งที่ดี

ทดสอบว่าตัวคุณสื่อสารกับลูกได้ดีขนาดไหน
>>> แบบทดสอบ <<<

afterschoolonline.tv
Scroll to top