การให้คำปรึกษา

แชร์เรื่องนี้

เป้าหมายของการให้คำปรึกษา  คือการช่วยเหลือให้ลูกคิดและตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองได้ กระตุ้นให้เกิดความรู้ ความเข้าใจถึงสาเหตุของปัญหา ใช้ศักยภาพของ ตนเองในการคิด ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญของการให้คำปรึกษาไม่ใช่การแนะนำสิ่งที่เราคิดให้กับลูกในตอนแรก แต่เริ่มต้นทำความเข้าใจความคิดและความรู้สึกของลูกอย่างแท้จริงก่อน อาจเริ่มต้นด้วยคำถามปลายเปิด เช่น

  • “อยากให้พ่อช่วยเรื่องอะไร

  • “เรื่องอะไรที่ทำให้หนูไม่สบายใจ”

คุณพ่อคุณแม่จะค้นพบว่าลูกมีอะไรที่กังวลอยู่ในใจ เมื่อพบเรื่องแล้ว ก็สามารถหยิบความกังวลนั้นมาพูดคุยได้ต่อไป

ทักษะที่สำคัญที่สุดของการให้คำปรึกษา คือการรับฟังอย่างตั้งใจ และการถามคำถามที่กระตุ้นให้ลูกกล้าบอกความรู้สึกของตัวเองมากที่สุด เมื่อพ่อแม่มีข้อมูล พ่อแม่ก็จะสามารถปรับวิธีการสื่อสารหรือกฎเกณฑ์ในบ้านให้ตรงจุดได้ยิ่งขึ้น

ทดสอบว่าตัวคุณสื่อสารกับลูกได้ดีขนาดไหน
>>> แบบทดสอบ <<<

 

afterschoolonline.tv
Scroll to top