AFTERSCHOOL

ลูกติดมือถือมาก ไม่รู้จะทำอย่างไรดี?
อยากรู้ว่าลูกมีแฟนหรือไม่ ไปถึงขั้นไหนแล้ว?
ลูกมีปัญหาที่โรงเรียนแต่ไม่เคยเล่าให้เราฟัง รู้เรื่องจากปากคนอื่นก่อนทุกที?
และอีกหลายปัญหาที่พ่อแม่ต้องเผชิญอยู่โดยที่ไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร

ถ้าคุณเคยพบเจอเรื่องราวเหล่านี้  รายการ Afterschool ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณ

รายการนี้จะชวนคุณพ่อคุณแม่ไปสำรวจความรู้สึกนึกคิดของลูกเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในครอบครัว
ร่วมกับพิธีกรอารมณ์ดี “โจ๊ก โซคูล” และจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นผู้เชี่ยวชาญ
ร่วมเมาท์มอยถึงลูกสุดที่รักที่ไม่ค่อยจะเข้าใจในความหวังดีของพ่อแม่สักเท่าไหร่
ร่วมเปลี่ยนจากปัญหาให้กลายเป็นทางออก กับการฝึกทักษะการสื่อสารที่พ่อแม่สามารถปฏิบัติได้จริงที่บ้าน

เพราะเราเชื่อว่า การสื่อสารเป็นพื้นฐานสำคัญของครอบครัวที่อบอุ่น

 

เหตุผลและที่มา

จาก “โครงการวิจัยครอบครัวไทยในเขตเมือง 2557” ได้กล่าวถึงสัมพันธภาพของครอบครัวในเมืองถึง 1 ใน 3 ว่าน่าเป็นห่วง
มีครอบครัวถึง 40% ที่ไม่ค่อยเล่าหรือไม่เล่าอะไรให้คนในครอบครัวฟังเลย
60% มีการใช้อำนาจ บังคับ ขู่เข็ญ
34% ด่าทอหยาบคาย ทำร้ายจิตใจ ละเลยทอดทิ้ง

จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ สสส. toolmorrow และภาคีต่างๆ เห็นความสำคัญอย่างเร่งด่วน
ที่ต้องหาแนวทางพัฒนาทักษะการสื่อสารโดยเฉพาะในครอบครัวที่มีลูกหลานวัยรุ่น
ที่เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของชีวิต หากครอบครัวไม่สามารถให้ความอบอุ่นและเป็นที่พึ่งได้
ย่อมมีโอกาสที่ลูกหลานจะถูกชักนำไปในหนทางที่มีความสี่ยงได้

โครงการนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารของพ่อแม่ที่มีลูกหลานวัยรุ่น (อายุ 12 – 18 ปี)
ให้สามารถเข้าถึงหัวใจ รับฟัง สร้างความไว้ใจ และเดินเคียงข้างอย่างลูกหลานอย่างเหมาะสม
เพื่อเพิ่ม “ครอบครัวอบอุ่น” แหล่งบ่มเพาะสำคัญที่จะทำให้ “อนาคต” ของประเทศสามารถยืดหยัดต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้

Scroll to top